عکس | افطار غیرنظامیان سوری در کنار آوارهای به جا مانده از جنگ

دولت روحانی نیاز به تجدید قوا دارد
در تصویر زیر افطار غیرنظامیان شهر دونا سوریه را مشاهده می‌کنید که در کنار آوارهای به جا مانده از جنگ بر سر میز افطار نشسته‌اند.

دولت روحانی نیاز به تجدید قوا دارد