اینفوگرافیک | خریدتضمینی ۴میلیون تن گندم توسط دولت تدبیر و امید

دور اول مذاکرات ایران و الجزایر برگزار شد
در اینفوگرافیک زیر خریدتضمینی ۴ میلیون تن گندم توسط دولت یازدهم به ارزش ۵میلیارد و ۲۲۰میلیون تومان را می‌بینید.

دور اول مذاکرات ایران و الجزایر برگزار شد