عکس | ساخت ماکت یک شهر با شن

دوتارنوازی شهرستانی که جذب موسیقی راک می‌شود/ اندیشه فولادوند و فیلم «راه رفتن روی سیم»
یک هنرمند اهل جمهوری چک، ماکت شنی شهر زادگاه خود را در سواحل پوسایدن کشور اسپانیا (Poseidon beach) درست کرده است.

دوتارنوازی شهرستانی که جذب موسیقی راک می‌شود/ اندیشه فولادوند و فیلم «راه رفتن روی سیم»