طنین طبل ژاپنی در تبریز/ ماه فرهنگی ژاپن در ایران آغاز شد

دوازدهمین کنسرت موسیقی عاشیقلار در تبریز برگزار می شود
آیین افتتاح ماه فرهنگی ژاپن در ایران و کنسرت طبل ژاپنی گروه “سای” با حضور سفیر ژاپن در ایران در هتل بین المللی شهریار تبریز برگزار شد.

دوازدهمین کنسرت موسیقی عاشیقلار در تبریز برگزار می شود