تصاویر | بازار ماهی شهرستان کارون

دنیای زور و استکبار
در گزارش تصویری زیر بازار ماهی شهرستان کارون را می‌بینید.

دنیای زور و استکبار