فیلم | گاف‌های ناتمام ترامپ را ببینید

دلیل رامین برای انتخاب شماره ۲۴ چیست؟
گزارش کامران نجف زاده از بازتاب گاف‌های دونالد ترامپ در رسانه‌ها را در ویدئوی زیر ببینید.

دلیل رامین برای انتخاب شماره ۲۴ چیست؟