اولین آموزشگاه آزاد ساخت طلا،نقره و جواهر با نظارت سازمان فنی و حرفه ای در لرستان افتتاح شد

دلیل انتخاب دقیقه ۲۲ برای تشویق منصورخان
مراسم افتتاحیه اولین آموزشگاه آزاد ساخت طلا،نقره و جواهر با حضور مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای وتعدادی از مدیران کل استان لرستان برگزار شد

دلیل انتخاب دقیقه ۲۲ برای تشویق منصورخان

واتساپ جی بی