«من» به پردیس تئاتر تهران بازگشت

دلهره، شادی و غم‌های زنان در یک نمایشگاه
نمایش «من» با طراحی و کارگردانی فرهاد تجویدی بار دیگر اجرای خود را در سالن اصلی پردیس تئاتر تهران آغاز کرد.

دلهره، شادی و غم‌های زنان در یک نمایشگاه