بارسا با 6 تایی کردن خیخون صدرنشین شد

دلایل چسبندگی نرخ سود اعلام شد
تیم بارسلونا با برتری پرگل مقابل اسپورتینگ خیخون موقتا به صدر جدول رفت.

دلایل چسبندگی نرخ سود اعلام شد