استفاده از پول‌های رمزگذاری شده در ایران بررسی می‌شود

دلایل مخاطبان درباره تجرد؛ سربازی و مهریه هست؛ پول هم نداریم!
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: بانکداری برای ارائه خدمات به جامعه فعالیت می‌کند و کمتر صنعتی را می توان سراغ گرفت که خدماتش تا این اندازه با زندگی مردم در هم آمیخته باشد.

دلایل مخاطبان درباره تجرد؛ سربازی و مهریه هست؛ پول هم نداریم!