فیلم | گل‌ها و حرکات دیدنی علی کریمی در مستطیل سبز

دفاتر مجلل شرکت‌های بزرگ نفتی در دوبی تعطیل می‌شود؟
گل‌ها و حرکات دیدنی علی کریمی به مناسبت تولدش را در ویدئوی زیر ببینید.

دفاتر مجلل شرکت‌های بزرگ نفتی در دوبی تعطیل می‌شود؟

دانلود رایگان اینستاگرام