پیروزی آلکمار با گلزنی علیرضا جهانبخش

دعوت علی کریمی از علی دایی برای شرکت در مناظره!
علیرضا جهانبخش برای تیمش گلزنی کرد.

دعوت علی کریمی از علی دایی برای شرکت در مناظره!