سنگ مزار پدر استقلال آماده شد

دعوت رئیس جمعیت هلال احمر از جامعه جهانی برای کمک به مردم مظلوم سوریه
سنگ مزار منصور پورحیدری سرانجام آماده شد.

دعوت رئیس جمعیت هلال احمر از جامعه جهانی برای کمک به مردم مظلوم سوریه