ارز در بورس تک‌نرخی می‌شود

دعوت جمشید مشایخی از هنرمندان برای محکومیت یک فاجعه انسانی
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، از تک نرخی شدن ارز در بورس با موافقت بانک مرکزی خبر داد و گفت:عرضه و تقاضا تنها راهی است که می‌تواند به یکسان‌سازی نرخ ارز منجر شود.

دعوت جمشید مشایخی از هنرمندان برای محکومیت یک فاجعه انسانی