فیلم | رهبرانقلاب: انسجام ملی را باید حفظ کرد | صحبت‌های رئیس‌جمهور را تائید می‌کنم

دست رد دوحه به پیشنهاد ریاض
رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام فرمودند: انسجام و اتحاد ملی را باید حفظ کرد. نباید کشور و مردم را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم کرد.

دست رد دوحه به پیشنهاد ریاض