ارزش گمرکی خودروهای بی ام دبلیو چقدر است؟

دست‌های پشت‌پرده ترافیک تهران!
دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک لیست ارزش گمرکی خودروهای سواری BMW را منتشر کرد.

دست‌های پشت‌پرده ترافیک تهران!