پیش فروش بن کارتهای یازدهمین نمایشگاه کتاب لرستان

دستگیری متخلفین صید غیر مجاز ماهی در شهرستان چگنی
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از پیش فروش بن کارتهای یارانه ای ویژه ی خرید از یازدهمین نمایشگاه کتاب استان لرستان خبر داد.

دستگیری متخلفین صید غیر مجاز ماهی در شهرستان چگنی