چرخه اقتصادی نیاز مند سرمایه است نه نقدینگی

دستگیری عاملان انتشار تصاویر خصوصی
مدیر عامل شرکت توسعه صادرات و اقتصاد استان البرز گفت : در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی کشور و به این دلیل که منابع مالی کافی وجود ندارد باید بر اساس داشته هایمان سرمایه گذاری کنیم که به مراتب ارزشش بیشتر از نداشته هایمان خواهد بود.

دستگیری عاملان انتشار تصاویر خصوصی