رونق ۴۶ درصدی عملیات کانتینری در بزرگترین بندر تجاری ایران

دستگیری سارقان غیر بومی احشام در پلدختر
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی از افزایش سه برابری ترانشیپ و رونق ۴۶ درصدی عملیات کانتینری در بزرگترین بندر تجاری کشور طی دو ماه نخست سال جاری خبر داد.

دستگیری سارقان غیر بومی احشام در پلدختر