حسینی: در روزهای سختی قرار داریم و بازیکنان باید این را بدانند

دستورالعمل جدید دولت هند برای مصرف آنتی‌بیوتیک
مدافع تیم فوتبال پرسپولیس تأکید کرد که در روزهای سختی که پیش‌روی تیمش هست، بازیکنان باید حواس‌شان به همه چیز باشد.

دستورالعمل جدید دولت هند برای مصرف آنتی‌بیوتیک