غلامرضا موسوی آمدنش به فیلمیران را تکذیب کرد

دستورالعمل برگزیت به تصویب سران اتحادیه اروپا رسید
تهیه کننده پیشکسوت سینما، جانشینی‌اش به جای علی سرتیپی در فیلمیران را تکذیب کرد.

دستورالعمل برگزیت به تصویب سران اتحادیه اروپا رسید