در جلسه امشب دولت در غیاب رییس‌جمهور چه گذشت؟

دستورات ویژه زنگنه پس از توقف صادرات گاز ترکمنستان
هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی را با هدف ایجاد بستر مناسب برای مشارکت نیروهای جوان و بسیجی در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور به تصویب رساند.

دستورات ویژه زنگنه پس از توقف صادرات گاز ترکمنستان