لیلی رشیدی از روحانی چه می خواهد؟/ اول اینکه ظریف بماند ، دوم اینکه…

دستمزد نجومی و پیراهن شماره 10 در انتظار نیمار
لیلی رشیدی بازیگر به روزنامه ایران گفت: واقعا دلم می‌خواهد در دولت بعدی هم آقای ظریف حضور داشته باشند. در میتینگ انتخاباتی آقای روحانی در استادیوم آزادی هم پشت تریبون گفتم آقای ظریف در دولت بعدی باشد.

دستمزد نجومی و پیراهن شماره 10 در انتظار نیمار