فیلم | پانزدهمین گل فصل قوچان نژاد به فاینورد صدر نشین

دستمزد بالای بازیگر زن فیلم «دیو و دلبر»
رضا قوچان‌نژاد توانست با حرکات پا به توپ در بازی هیرنفین با فاینورد پنالتی بگیرد و با زدن ضربه پنالتی، پانزدهمین گل این فصل خود را به فاینورد صدر نشین بزند.

دستمزد بالای بازیگر زن فیلم «دیو و دلبر»