اوضاع نامساعد سرمایه‌گذاری انگلیسی‌ها بعد از برگزیت

دستفروشان پلدختر در بازارچه امید ساماندهی می‌شوند
حدود یک سوم شرکت های انگلیسی سرمایه‌گذاری‌های خود را به دلیل برگزیت، یا متوقف کرده اند و یا به تعویق انداخته اند.

دستفروشان پلدختر در بازارچه امید ساماندهی می‌شوند

دانلود زاپیا برای کامپیوتر