دانش‌افزایی فارسی‌آموزان ترکیه، ارمنستان و قزاقستان

دزد به بازی پرسپولیس زد/لباس‌های کمک‌داور را بردند!
جلسه افتتاحیه دوره دانش‌افزایی کوتاه مدت برای فارسی‌آموزان کشورهای ترکیه، ارمنستان و قزاقستان با حضور معاون بین‌الملل بنیاد سعدی برگزار شد.

دزد به بازی پرسپولیس زد/لباس‌های کمک‌داور را بردند!