بیانیه شهردار منتخب کلانشهر کرج

در هفته دولت 23 طرح کشاورزی در استان اردبیل به بهره برداری می رسد
شهردار جدید کرج بیانیه ای را صادر کرد و گفت: کرج توانمندیها، قابلیت ها و استعدادهایی دارد که حرکت در مسیر آنها نتیجه اش رضایت و افزایش امید به زندگی می باشد.

در هفته دولت 23 طرح کشاورزی در استان اردبیل به بهره برداری می رسد