فیلم | تلاش شجاعانه جوان خرم آبادی برای نجات سرنشین اتومبیل گرفتار در آبگرفتگی

در ملاقات ظریف با میشل عون چه گذشت؟
تلاش شجاعانه جوان خرم آبادی برای نجات سرنشین اتومبیل گرفتار در آبگرفتگی شدید را در ویدئوی زیر ببینید.

در ملاقات ظریف با میشل عون چه گذشت؟

دانلود مستقیم تلگرام فارسی