۲۰۷ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی به واحدهای تولیدی اردبیل پرداخت شد

در ماجرای تصادف قطار سمنان سیستم ای‌.تی‌.سی مشکل نداشت
استاندار اردبیل گفت: در راستای اقدامات دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تا به امروز ۲۰۷ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی به واحدهای تولیدی اردبیل پرداخت شده است.

در ماجرای تصادف قطار سمنان سیستم ای‌.تی‌.سی مشکل نداشت