ورود نخستین اپراتور خصوصی پست

در شباهت «لیونل مسی» و «مسعود کیمیایی»
اولین اپراتور خصوصی پست پس از ملی شدن شرکت پست آغاز به کار کرد.

در شباهت «لیونل مسی» و «مسعود کیمیایی»