نجات یک بهله عقاب از نوع سارگپه توسط دوست دار حیات وحش در لرستان

در سال تحصیلی آینده 263 دانشجو معلم از طریق کنکور سراسری جذب دانشگاه فرهنگیان می شوند
رئیس اداره نظارت بر حیات وحش حفاظت محیط زیست لرستان از نجات یک بهله عقاب از نوع سارگپه توسط یک نفر از دوست داران محیط زیست و تحویل آن به اداره کل محیط زیست لرستان خبر داد.

در سال تحصیلی آینده 263 دانشجو معلم از طریق کنکور سراسری جذب دانشگاه فرهنگیان می شوند