واکنش علی کریمی به برکناری مربیان ایرانی از تیم‌ملی

در دیدار مرکل و ترامپ چه گذشت؟
علی کریمی در واکنش به برکناری دستیاران کیروش بخاطر مصاحبه نکردن علیه برانکو متنی را منتشر کرد.

در دیدار مرکل و ترامپ چه گذشت؟