سایت های همسریابی برای پیداکردن شریک زندگی ایجاد نشده اند؛هدف شان لذت جویی است

در حساس‌ترین بازی، پرسپولیس ترک عادت کرد
خراسان نوشت: دکتر”محسن نوغانی” دانشیار جامعه شناسی دانشگاه فردوسی با ارائه تحقیقی درباره عوامل فرهنگی واجتماعی موثر بر همسر یابی اینترنتی اظهارکرد: طبق آخرین اخبار گزارش شده توسط معاون وزیر ورزش و جوانان ،هم اکنون 300سایت همسریابی شناسایی شده است که نه نیروی انتظامی آن ها را قبول دارد و نه در دولت پذیرفته شده اند.

در حساس‌ترین بازی، پرسپولیس ترک عادت کرد