تصاویر | اموال مسروقه کشف شده در طرح تقاضای صفر نیروی انتظامی

در جلسه هیات دولت چه خبر بود؟
اموال کشف شده در طرح بزرگ تقاضای صفر (مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه) امروز یکشنبه با حضور فرماندهی انتظامی استان اصفهان در محل پلیس آگاهی به نمایش گذاشته شد.

در جلسه هیات دولت چه خبر بود؟