آیفون ۸ را جیسون اسنل طراحی می‌کند نه جانی آیو، نابغه اپل

در جلسه فوق العاده هیات دولت چه گذشت؟
مرد آیکونیک و نابغه اپل این روزها کار طراحی سخت‌افزاری انجام نمی‌دهد.

در جلسه فوق العاده هیات دولت چه گذشت؟