تور در دنیای جنین با استفاده از واقعیت مجازی و فناوری پزشکی

در تولید محتوا سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم
ایسنا نوشت: دانشمندان از ترکیب ام‌آرآی، سونوگرافی و واقعیت مجازی برای تولید مدل‌های سه بعدی و ایجاد یک تور واقعیت مجازی از آناتومی جنین استفاده کردند.

در تولید محتوا سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم