فیلم | آخرین اخبار از وضعیت پرداخت معوقات کاسپین به مردم

در تعطیلات عید فطر این توصیه ها را برای مسافرت جدی بگیرید
عبدالرضا عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره پرداخت معوقات کاسپین به مردم، تعاونی فرشتگان و موسسات غیرمجاز پس از دیدار با رییس کل بانک مرکزی خبر داد.

در تعطیلات عید فطر این توصیه ها را برای مسافرت جدی بگیرید