اینفوگرافیک | وضعیت آبی سدهای کشور چگونه است؟

در بازدید از پردیس سینمایی شهر آفتاب شیراز مطرح شد/ شیراز دومین شهر کشور در تعداد سالن‌های سینمایی
در اینفوگرافیک زیر وضعیت آبی سدهای کشور، سدهای دارای بیشترین و کمترین منابع آبی را می‌بینید.

در بازدید از پردیس سینمایی شهر آفتاب شیراز مطرح شد/ شیراز دومین شهر کشور در تعداد سالن‌های سینمایی