فیلم | اهدای مدال دانشجویان دانشگاه شریف به رهبری | واکنش رهبری چه بود؟

در اولین جلسه ستاد انتخابات کشور چه گذشت؟
لحظاتی از اهدای مدال دانشجویان دانشگاه شریف به رهبر انقلاب را در ویدئوی زیر ببینید.

در اولین جلسه ستاد انتخابات کشور چه گذشت؟