۲۰۰ کتاب برتر کودکان و نوجوانان معرفی می‌شوند

در اصفهان؛ پدری با اسلحه شکاری، فرزندش را کشت/ قبلا با قمه پسرش را زده بود!
فهرست بهترین کتاب‌های کودک و نوجوان، جمعه هشتم بهمن اعلام می‌شود.

در اصفهان؛ پدری با اسلحه شکاری، فرزندش را کشت/ قبلا با قمه پسرش را زده بود!