تصاویر | زائرین خردسال حرم اباعبدالله الحسین(ع)

دریادار سیاری: نیروی دریایی ارتش در خلیج عدن مقتدرانه از کشتی‌های ایرانی محفاظت می‌کند
در گزارش تصویری زیر زائرین خردسال حرم اباعبدالله الحسین(ع) را می‌بینید.

دریادار سیاری: نیروی دریایی ارتش در خلیج عدن مقتدرانه از کشتی‌های ایرانی محفاظت می‌کند

دانلود تلگرام