مسکو همچنان در انتظار توضیح ترکیه

درگیری مرگبار دو جوان در غرب تهران/ قتل با پنج ضربه چاقو
یک روزنامه روسی نوشت کرملین همچنان در انتظار توضیحی شفاف از سوی ترکیه در خصوص اظهارات ضد سوری اردوغان است.

درگیری مرگبار دو جوان در غرب تهران/ قتل با پنج ضربه چاقو