تصاویر | آب‌تنی بچه‌ها در نهرهای خنک شالیزار

درگیری خانوادگی در ایلام ۴ کشته داشت
با شروع فصل گرما و تعطیلی مدارس کودکان روستاهای مازندران برای فرار از گرما و تفریح تن به آب زده و در برکه‌ها و نهرهای کنار شالیزار‌ها شنا می‌کنند.

درگیری خانوادگی در ایلام ۴ کشته داشت