«متولد ۶۵» اکران خود را از کانادا آغاز می‌کند

درگذشت غریبانه بازیکن سابق تیم‌ملی جوانان
فیلم سینمایی «متولد 65» به کارگردانی مجید توکلی در سراسر کانادا نمایش داده می‌شود.

درگذشت غریبانه بازیکن سابق تیم‌ملی جوانان