از غیبت احمدی‌نژاد در مراسم ۹ دی تا سیلی زدن یک بازیگر زن / پربازدیدهای ۱۱دی

درک مدرن مسکو از تجربه یک نبرد تاریخی
در ۱۱دی‌ماه خبر غیبت یاران احمدی‌نژاد و خود او در مراسم ۹دی پربازدیدترین مطلب روز بود.

درک مدرن مسکو از تجربه یک نبرد تاریخی