تصاویر | حرفه‌ای پر از رنگ و هیجان در بازار سنندج

درهای آزادی باز شد؛ ورود آبی و قرمز به استادیوم
رنگرزی گیاهی سنتی یکی از مشاغل مربوط به تولید فرش است که در گذشته‌ای نه چندان دور جزو یکی از پر رونق‌ترین مشاغل محسوب می‌شد. این هنر در هر نقطه از ایران به شیوه‌های مختلفی انجام می‌شود. با ظهور ماشین‌های رنگرزی و استفاده از مواد شیمیایی و مصنوعی و همچنین کاهش صادرات فرش دستباف ایرانی، از تعداد زیادی کارگاه در سنندج که به این حرفه مشغول بودند، تنها دو کارگاه باقی‌مانده است که آنها هم رو به تعطیلی هستند.

درهای آزادی باز شد؛ ورود آبی و قرمز به استادیوم