ظرفیت های بالای ایران پس از برجام مورد توجه سرمایه گذاران کشورها قرار گرفته است

درمان 5500 معتاد در اردبیل/عدم استقبال از کمپ بانوان
سفیر دانمارک در ایران با تاکید بر اینکه شرکت های دانمارکی با سرمایه گذاری در ایران می توانند به رشد پایدار برسند، گفت: ایران ظرفیت های بالایی را برای جذب سرمایه گذاری کشورهای جهان دارد که پس از برجام بیش از پیش آشکار شده است.

درمان 5500 معتاد در اردبیل/عدم استقبال از کمپ بانوان