درخواست طاهری از آجورلو برای بازگشت نوراللهی به پرسپولیس

آتش سوزی در جنگلهای “سروک” و ” مهریان” بویراحمد
پیروزی نوشت:سرپرست باشگاه پرسپولیس از مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی درخواست کرد که شرایط حضور نوراللهی در تمرینات پرسپولیس را فراهم کند.

آتش سوزی در جنگلهای “سروک” و ” مهریان” بویراحمد