مدال برنز برای بانوان فوتسالیست‌ ایران

درخواست شورای شهر برای حسابرسی ویژه در شهرداری اراک
تیم ملی فوتسال بانوان ایران با شکست تیم چین در دیدار رده بندی، عنوان سومی را کسب کرد.

درخواست شورای شهر برای حسابرسی ویژه در شهرداری اراک