داستانک رمضان ۱۱/ فاتحه

درخواست رسمی استقلال برای جذب بازیکنی که پرسپولیس او را می‌خواهد
محمدرضا مهاجر

درخواست رسمی استقلال برای جذب بازیکنی که پرسپولیس او را می‌خواهد